'AES VSIBVS APTIVS AVRO' koper is beter geschikt (voor de muntslag) dan goud. Tekst op Braziliaanse koperen munten van 20 en 40 ris uit 1722 voor Minas Gerais.

Wordt lid van een numismatische kring: bijvoorbeeld de
kring Amsterdam

Waarom deze site?

Deze site is gemaakt omdat er weinig websites zijn met concrete informatie over de wat oudere Nederlandse munten. Dit zijn de munten geslagen in de periode voor ca. 1800. Met name aan de kleinste denominaties, zoals het koperen kleingeld, werd (en wordt) weinig aandacht besteed. Dit zijn bijvoorbeeld de koperen penningen (halve duiten), duiten en oorden. Deze site wil daar verandering in brengen. U kunt op deze site alle koperen penningen, duiten, oorden etc. etc. geslagen in de noordelijke en zuidelijke Nederlanden vinden.

Voor de goede orde: de foto's zijn voor 90% door derden aangeleverd. De munten zijn daardoor niet in mijn bezit en derhalve ook niet te koop. Het is nutteloos om te informeren naar de gegevens van een eventuele eigenaar.


Ik hoop dat u deze site kunt waarderen en ik wens u veel determinatie plezier. Kijk ook eens op www.viminacium.nl

Vindt u deze site leuk en denkt u aan een kleine blijk van waardering? Klik dan eens hier


 

 

 Vanaf nu verkrijgbaar: Penning - Duit - Oord, kleingeld in
 de noordelijke Nederlanden 1573-1827. Paperback, 284
 pagina's. Klik HIER om te bestellen via Lulu.com.

  Lukt het niet om een bestelling te plaatsen? U kunt het
  boek ook bestellen via Amazon.nl. Zoek op deze site naar
  Pannekeet.

Gebruik van het woord duit in het buitenland

In Noorwegen wordt de naam duit nog steeds gebruikt in de vorm van dyt. Het wordt gebruikt in uitdrukkingen zoals "ik geef hier nog geen dyt voor".

Nieuwe hybride munt van Holland  - Klik hier om boeken te bestellen -
Nieuw ontdekte Hollandse hybride munt maakt het plaatje compleet

Al enige tijd geleden was een vreemde hybride duit bekend geworden van de duit van het type HOL.3. Deze draagt op de ene zijde het stempel van de wapenzijde maar de op de andere zijde de zittende maagd in tuin zoals gebruikt op de oorden. In 2016 is bij een opgraving te Enkhuizen een tweede hybride duit gevonden die zeker een verassing genoemd mag worden. Die hybride is namelijk voorzien van de afbeeldingen van de andere stempelparen namelijk op de ene zijde het vuurijzer met stokkenkruis in tuin en op de andere zijde de wapenzijde van het oord voorzien van het jaartal 1578. Er moet hier een onbedoelde verwisseling hebben plaatsgevonden bij het uitreiken van de muntstempels door de waardijn aan de werklieden.
Contact opnemen

Hierbij roep ik een ieder op om toch vooral opmerkingen en aanvullingen naar mij te mailen. Ook kunt u vragen stellen of scans sturen ter determinatie van munten. Dit hoeven niet altijd koperen munten te zijn. U kunt contact opnemen door op de enveloppe te klikken rechts boven aan de pagina. Uw persoonsgegevens blijven volledig anoniem en buiten uw E-mail adres is ook geen verdere informatie nodig. Na gegevens te hebben uitgewisseld wordt uw e-mail adres verwijderd.

Hybride Holland

NEO:

Aasn14E7XHwXoUgfxpkZKVscqeu96DjHdF

ETHEREUM:

0x7fA74E8e6bc6501382BA5De63b64965896b85AcE

BITCOIN

1FBRqCSpb6kKAqTVkUs4iFtyi3BRkKxPCS

Voor een kleine blijk van waardering accepteer ik crypto munten. Zie boven mijn adressen.
 

Niet bestaande munten?

In de catalogus staan hier en daar nog steeds diverse jaartallen met een X er achter. Dit zijn munten die nog nooit (door mij) ergens zijn aangetroffen. Gelukkig worden het er steeds minder dankzij de inzet en melding van detector amateurs maar ook verzamelaars. Het is opmerkelijk dat sommige volledig onbekende jaartallen of jaartallen waar discussie over bestaat reeds jarenlang aanwezig blijken te zijn in (particuliere) verzamelingen. Heeft u dergelijke munten in uw bezit dan zou ik dat graag willen weten. Uiteraard dient wel een zeer duidelijke scan van de munt worden meegezonden. Versleten of sterk gecorrodeerde munten waarbij het lijkt of hier een onbekend of nog niet aangetroffen jaartal op staat kunnen niet als bewijs worden geaccepteerd.