HOME

POSTHISTORIE

HOME

POSTHISTORIE 

Een verzameling postzegels op brieven en kaarten wordt ook wel posthistorie genoemd. Vaak raken postzegelverzamelaars pas later ge´nteresseerd in brieven, kaarten en briefstukken. Door het overgrote deel van de verzamelaars worden kaarten en brieven verknipt om de postzegels vervolgens van het papier of karton af te weken. Pas later krijgt men door dat dit eigenlijk zonde was omdat de postzegel op het originele stuk een grotere (historische) waarde vertegenwoordigde dan los afgeweekt. Het is dan de zoveelste gestempelde afgeweekte postzegel geworden van dat type. Op de brief of kaart kan de zegel veel meer vertellen. Het vertelt iets over het toen geldende posttarief, het stempel is nog compleet zodat een datum en plaatsnaam volledig gelezen kunnen worden en soms is een brief aangetekend waardoor er aantekenstrookjes zijn opgeplakt en ook een hogere waarde postzegel is gebruikt dan normaal. Bij het verzamelen van postzegels op brief is het de kunst om echt gelopen exemplaren te bemachtigen die ook nog eens correct gefrankeerd zijn. Het komt veel voor dat brieven om filatelistische doeleinden interessant zijn gemaakt. Frankering met blokjes, vreemde mengfrankeringen, complete series op 1 brief etc. Zolang het juiste tarief is gebruikt en de brief echt heeft gelopen is hier niets mis mee maar veelal is dit niet het geval. Een apart verhaal zijn de eerste dag enveloppen, dit is in mijn ogen puur maakwerk dat nooit echt postaal gelopen heeft. Het is zeer moeilijk om een collectie Nederland compleet te krijgen op brief. Veel verzamelaars zullen zich dan ook toeleggen op een gebied wat hun speciale interesse heeft zoals een speciale serie, luchtpost, aantekenen of men zal alleen brieven verzamelen waar "iets" mee aan de hand is zoals rampenpost of censuurpost.


 


Posthistorie Nederland
 
Voorbeelden van Nederlandse postzegels op brief en kaart. Enkele interessante exemplaren worden hier afgebeeld.
De periode van de zogenaamde "Farley special printings" heeft mijn interesse gewekt waardoor ik hier een bescheiden collectie van heb aangelegd.